Wat leuk dat je je na een workshop van Colruyt Academy komt inschrijven op onze nieuwsbrief.

 

We beloven je alvast een maandelijkse nieuwsbrief met tonnen inspiratie, gecombineerd met kortingsbonnen, wedstrijden,… Welkom in de zoete wereld van Tiense Suiker!

<form accept-charset="utf-8" action="https://apps.interface-marketing.com/data/public/IncomingForm/Ma/submit" class="maForm" id="61b07fee-2f34-4940-a12d-411e5fd51350" method="post" name="61b07fee-2f34-4940-a12d-411e5fd51350"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="maFormElement maFormFieldTypeStandardRadio"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="formRadioListLabel" for="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1545144281400_6093" id="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1545144281400_6093Label">Aanspreking<label class="formRadioLabel"><input class="formRadio formRadioList" id="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1545144281400_6093-0" name="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1545144281400_6093" type="radio" value="m">Dhr.</label><label class="formRadioLabel"><input class="formRadio formRadioList" id="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1545144281400_6093-1" name="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1545144281400_6093" type="radio" value="f">Mevr.</label></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="maFormElement maFormFieldTypeStandardText"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="" for="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_2223" id="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_2223Label">Voornaam<span class="formRequiredLabel">*</span><input class="formText formRequired" name="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_2223" type="text" value=""></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="maFormElement maFormFieldTypeStandardText"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="" for="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_3604" id="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_3604Label">Familienaam<span class="formRequiredLabel">*</span><input class="formText formRequired" name="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_3604" type="text" value=""></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="maFormElement maFormFieldTypeStandardText"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="" for="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_3959" id="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_3959Label">E-mail<span class="formRequiredLabel">*</span><input class="formText formEmail formRequired" name="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_3959" type="text" value=""></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="maFormElement maFormFieldTypeStandardText"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="" for="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_5340" id="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_5340Label">Postcode<input class="formText" name="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_5340" type="text" value=""></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class="maFormElement maFormFieldTypeStandardText">Geboortedatum</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="maFormElement maFormFieldTypeStandardNumber"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="" for="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1545141129171_9658" id="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1545141129171_9658Label">Dag<input class="formText formNumber" name="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1545141129171_9658" type="number" value="" min="1" max="31"></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="maFormElement maFormFieldTypeStandardSelect"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="" for="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1545141129171_7077" id="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1545141129171_7077Label">Maand<select class="formSelect" name="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1545141129171_7077"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option selected value="01"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> januari<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="02"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> februari<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="03"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> maart<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="04"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> april<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="05"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> mei<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="06"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> juni<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="07"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> juli<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="08"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> augustus<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="09"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> september<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="10"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> oktober<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="11"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> november<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="12"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> december<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </option><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </select></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="maFormElement maFormFieldTypeStandardNumber"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="" for="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1545141129171_10004" id="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1545141129171_10004Label">Jaar<input class="formText formNumber" name="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1545141129171_10004" type="number" value="" min="1900" max="2018"></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="maFormElement maFormFieldTypeStandardGdpr"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="formCheckboxListLabel formGdprLabel" for="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_4392" id="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_4392Label">Toestemming<span class="formRequiredLabel">*</span></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="formGdprNotice"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="formCheckboxListLabel formGdprLabel" for="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_4392" id="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_4392Label"><input class="formCheckbox gdprOption formRequired" id="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_4392" name="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_4392" type="checkbox">Door het aanvinken van dit vakje, verklaar ik mij akkoord met het ontvangen van commerciële communicatie vanwege Raffinerie Tirlemontoise S.A. - Tiense Suikerraffinaderij N.V., Avenue de Tervueren/Tervurenlaan 182, 1150 Bruxelles/Brussel (“Tiense Suiker”) betreffende producten van de groep van ondernemingen waartoe Tiense Suiker behoort.</label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="maFormElement maFormFieldTypeStandardSubmitButton"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <button class="formSubmit" name="ma-form-element-yui_3_18_1_1_1544790638663_5925" type="submit" value="submit">Schrijf in</button><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input name="form_id" type="hidden" value="61b07fee-2f34-4940-a12d-411e5fd51350"><input name="form_access_id" type="hidden" value=""><input name="__mauuid" type="hidden" value=""><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form>
Voor meer informatie over waarom en op welke manier Tiense Suiker jouw persoonsgegevens verwerkt alsook jouw rechten en onze verplichtingen in dit verband, kan je ons nieuw privacybeleid raadplegen, dat je terugvindt op deze pagina. Dit privacybeleid vermeldt ook bij wie je bij ons terecht kan met vragen of om jouw rechten uit te oefenen. Je hebt namelijk een recht op inzage/ rectificatie en een recht bezwaar te maken tegen ons gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing alsook, onder bepaalde omstandigheden, een recht op wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking.